ผลการชกจาก กรุงเทพ(THA) วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562


กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย


พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 108 ปอนด์ กำหนด 10 ยก ชิงแชมป์ OPBF Silver รุ่น ไลท์ฟลายเวต

 - เพชรมณี ก่อเกียรยิม ชนะน็อค เจอร์รี่ โทม็อกดาน ยกที่ 1