ผลการชกจาก Postpalast(GER) คืนวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

 

Postpalast, เมืองมิวนิค, รัฐบาวาเรีย, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


พิกัดน้ำหนัก - กำหนด 6 ยก

 - ฟลามัว เมห์เมติ ชนะ TKO เมียร์เนส เดนาดิก ยกที่ 2