ผลการชกจาก The Fighter World Boxing(THA) วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

 

The Fighter World Boxing, เวทีมวยชั่วคราว สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก, กรุงเทพฯ


พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 140 ปอนด์ กำหนด 10 ยก

 - แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ชนะ TKO เอลโม่ เทรย่า ยกที่ 2