ผลการชกจาก Margaret Court Arena(AUS) วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

 

Margaret Court Arena, เมืองเมลเบิร์น, รัฐวิกตอเรีย, เครือรัฐออสเตรเลีย


ไม่จำกัดน้ำหนัก กำหนด 10 ยก

 - โจเซฟ พาร์กเกอร์ ชนะ TKO ไฟก้า โอเปลู ยกที่ 1